Beste ouders en leerkrachten,
Met de recente ontwikkelingen mbt het coronavirus hebben we binnen ons team overleg gehad. Er is een unanieme beslissing om alle therapieën voorlopig te staken. We willen geen risico’s nemen en de algemene volksgezondheid voorop stellen. Uit respect voor alle zorgverleners in ziekenhuizen willen we dan ook alle maatregelen zo strikt mogelijk toepassen en zo weinig mogelijk sociale contacten leggen zodat het zorgsysteem niet overbelast raakt. Onze maatregel gaat in vanaf 16/3. We laten jullie weten wanneer we de therapieën opnieuw hervatten.
Hopend op jullie begrip, wensen we jullie ook een veilige periode toe.

Wie zijn wij

We zijn een enthousiast team therapeuten. Als kinesitherapeut, logopedisten, audiologen en psycholoog werken we intensief samen om een optimale revalidatie te kunnen bieden. Ons team heeft vaak overleg om alle aspecten van de behandeling goed op elkaar af te stemmen. De toegepaste behandelmethodes zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en wetenschappelijke inzichten. Alle teamleden vervolmaken ook steeds hun professionele kennis en vaardigheden.

Kind

Elk kind is uniek in zijn ontwikkeling. Hierdoor staat er geen leeftijd op het starten van therapie. Soms wordt heel vroeg gestart, soms kan afwachten een optie zijn. We bekijken elk kind met zijn eigen talenten en moeilijkheden. Van daaruit starten we en  proberen we op een leuke, speelse en vriendelijke manier te behandelen. Dit stimuleert het welbevinden van het kind.

Ouder

We hechten veel belang aan het samenwerken met u als ouder. We geven informatie door over de problemen en leren vaardigheden om er mee  om te gaan. We bespreken de aangeleerde vaardigheden en de evolutie tijdens de sessies. Om de begeleiding zo optimaal te laten verlopen, is overleg met school heel belangrijk. Hierin zijn de ouders een spilfiguur.

Omgeving

Ook bij de revalidatie met volwassenen willen we het probleem in zijn geheel behandelen. De gevoelens en gedachten bij de moeilijke situatie worden geïntegreerd in de therapie. We vinden het heel belangrijk om de omgeving te betrekken. Het is belangrijk dat echtgenoten, kinderen, vrienden,… weten wat het probleem inhoudt en hoe ze ermee kunnen omgaan.

Ons Team

Rosebel Rappelet

Rosebel Rappelet

Logopediste
Astrid Bostyn

Astrid Bostyn

Logopediste - Contactpersoon
Jana Malengier

Jana Malengier

Logopediste
Margo De Korte

Margo De Korte

Logopediste
Amke Buseyne

Amke Buseyne

Logopediste
Marieke Danneels

Marieke Danneels

Kinesitherapeute
Flavie Vanbesien

Flavie Vanbesien

Kinesitherapeute
Joline Windels

Joline Windels

Psychologe
Cathérine Lannoo

Cathérine Lannoo

Counselor - Psychotherapeut i.o.
Friedel Vandenabeele

Friedel Vandenabeele

Psychologe - Logopediste - Coördinator
Marie Parez

Marie Parez

Audiologe