Training Sociale Vaardigheden en assertiviteit

Voor kindjes die hulp kunnen gebruiken bij de sociale omgang (bvb. vriendschapsrelaties, weerbaarheid, ruzies, omgaan met anderen...)

Wat : reeks van 8 lessen sociale vaardigheden
Prijs : 160€
Waar : Tonuz, Elverdingestraat 71, Ieper
Wanneer : Nieuwe reeks start bij voldoende aanmeldingen.
Meer info : joline.tonuz@gmail.com of loeka.tonuz@gmail.com of info@tonuz.be

Cursus - Typ Tien

Typ Tien is een speelse, kindvriendelijke manier om kinderen blind te leren typen zonder tijdsdruk. De kinderen leren op een 10-tal lessen typen. De methode is ontwikkeld vanuit therapeutische inzichten in hoe je motorisch leren van kinderen kan verbeteren.

Typ Tien maakt via speelse en kindvriendelijke oefeningen gebruik van verschillende leerkanalen samen (visueel, auditief, tactiel, geheugen,…) om zo alle toetsen aan te leren en te automatiseren.
Elke letter wordt aan een woord/symbool gekoppeld en elke vinger aan een kleur. Zo worden de letters beter onthouden.

Typ Tien gaat er ook van uit dat je motorisch veel sneller een taak kan leren als er geen sprake is van stresserende tijdsdruk. De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters en het juist typen zonder op het toetsenbord te kijken. Tempo is in eerste instantie niet belangrijk, dit komt later wel.

Afspraak

Afspraak

U kunt een afspraak maken voor een onderzoek. Na het onderzoek worden de resultaten nauwkeurig besproken en wordt in overleg beslist of de therapie al dan niet gestart wordt.

Therapie

Therapie

Daarna kan de therapie opgestart worden. De frequentie wordt individueel bepaald. De therapie is naschools en gaat door in de praktijk. In samenspraak en onderling overleg met de school kan therapie op school gegeven worden.

Overleg

Overleg

Er wordt multidisciplinair tewerk  gegaan. Overleg met ouders, directie, juf, zorgcoördinator, clb, revalidatiecentrum, huisarts, orthodontist, neuroloog, audioloog, kinesitherapeut, psycholoog, N.K.O.-arts is voor ons heel belangrijk. Dit gebeurt telefonisch of per mail.