Beste ouders en leerkrachten,
Na de strikte lock down, starten we de therapieën gefaseerd terug op. Dit gebeurt onder strikte veiligheidsvoorschriften (plexiglas, handhygiëne, buiten wachten, ontsmetten meubilair en materiaal...).
Indien mogelijk, geniet telelogopedie de voorkeur. Dit wordt in onderling overleg met de ouders beslist.

Onderzoek Tinnitus of Oorsuizen

Veranneman Audiologie en 't Oorhuis - hoorcentrum zijn nu officieel partners van ON-GEHOORD. Ons professioneel audiologisch team zal via 8 eerstelijns zorgpunten in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, en Vlaams-Brabant/Brussel instaan voor de eerste opvang van tinnitus- en hyperacusispatiënten van ON-GEHOORD en tevens de patiënten indien nodig doorsturen naar het Expertisecentrum te Brugge.

Bij groepspraktijk Tonuz kan u hiervoor terecht bij Marie Parez.

Wat betekent dit in de praktijk:
Er wordt veel tijd voor u vrij gemaakt.
Een consultatie bij ON-GEHOORD is een volledige en uitgebreide onderzoeksessie van 60 minuten, waarbij u een luisterend oor en een volledig audiologisch onderzoek krijgt. Uw tinnitus wordt uitgemeten en bovenop worden u en uw familie volledig geïnformeerd over uw klacht.

Indien uit dit onderzoek zou blijken dat een verdere behandeling is aangewezen, zal u een volledig zorgtraject op uw maat worden aangeboden.

contact : 0474 92 81 26 of ieper@oorhuis.be
Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op www.on-gehoord.be
 

Dysfasie

Sommige kinderen blijven problemen hebben met hun taal (spreken of begrijpen). Zo kan het dat ze moeilijk hun woorden kunnen vinden, of verkeerde zinnen blijven maken ook al kregen ze reeds logopedische therapie. Hierbij kan er sprake zijn van een blijvend taalprobleem. Wanneer dit vastgesteld is, kunnen ouders en leerkrachten zich hieraan aanpassen en hun verwachtingen bijstellen. De taalonderzoeken vinden telkens plaats op dinsdagvoormiddag.

Prijs : 180€

IQ test

Om een totaal beeld te krijgen van een ontwikkelingsprobleem is het afnemen van het IQ (Intelligentie Quotiënt) een handig instrument. Hierbij kan een algemeen beeld gevormd worden van de talige en ruimtelijke aspecten. Dit heb je ook soms nodig om terugbetaling voor therapie te krijgen.

Prijs : 120€

Onderzoek DCD

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald coördinatie- ontwikkelingsstoornis. Kinderen met DCD hebben een achterstand in de ontwikkeling van motorische vaardigheden en moeite met het coördineren van de bewegingen, waardoor ze alledaagse taken minder makkelijk uit kunnen voeren dan leeftijdsgenoten. Deze kinderen worden vaak als “onhandig” omschreven.  Omdat aanpassingen hierbij een grote hulp kunnen zijn, is het belangrijk om dit probleem tijdig op te sporen. Binnen ons team gaan we multi-disciplinair tewerk en wordt een uitgebreid motorisch en psychologisch onderzoek gedaan. 

Prijs : 220€