Beste ouders en leerkrachten,
Na de strikte lock down, starten we de therapieën gefaseerd terug op. Dit gebeurt onder strikte veiligheidsvoorschriften (plexiglas, handhygiëne, buiten wachten, ontsmetten meubilair en materiaal...).
Indien mogelijk, geniet telelogopedie de voorkeur. Dit wordt in onderling overleg met de ouders beslist.

Psychologie

Vaak gaan problemen gepaard met negatieve gedachten en gevoelens, dit zowel bij het kind als bij de ouders.
Ontwikkelen en leren worden vaak belemmerd door een onderliggend probleem.
Dit moet eerst behandeld worden voor er verder gewerkt kan worden rond de ontwikkeling.

Begeleiding bij moeilijk gedrag

Bij deze therapie gaan we werken rond de negatieve gedragingen die kinderen stellen. Vaak komen deze naar voor door onderliggende negatieve gedachten of gevoelens. We proberen de oorzaken hiervan te achterhalen en aan te pakken.

Ouderbegeleiding

Opvoeden is leuk. Het is uitdagend, maar af en toe kan het ook lastig zijn. Soms hebben ouders nood aan een luisterend oor. Dagelijks omgaan met een kind met problemen is een hele opgave. Bij deze begeleiding is het overleg met de ouders heel belangrijk. Een wederzijds vertrouwen zal de basis vormen van een positieve uitkomst. De ouders kunnen hier terecht voor uitleg en tips rond een probleem of advies en doorverwijzing indien nodig.

Opvolging & Advies

In onze groepspraktijk staat overleg centraal. Alle kinderen die therapie krijgen worden ook opgevolgd door de psycholoog. In team worden de behandeling en de evolutie besproken. Indien nodig wordt onderzocht of diagnoses relevant zijn. Hiervoor wordt verder onderzoek gedaan of doorverwezen naar geschikte instanties zoals een revalidatiecentrum, het clb of het COS (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen). Alles gebeurt altijd in overleg en met toestemming van de ouders. Het is niet de bedoeling om een kind te labelen met een diagnose. Alleen kan een diagnose belangrijk zijn naar het krijgen van verder hulp of aanpassingen op school.

Doelgroep

 • Burn-out en stress
 • Hoogsensitiviteit
 • Relatie- en gezinsproblemen
 • Angstproblemen
 • Faalangst en perfectionisme
 • Echtscheidingssituaties bij kinderen/jongeren
 • Kinderen of jongeren 
  • met autisme/ADHD
  • met temperamentvol karakter
  • met weinig zelfvertrouwen
  • die minder assertief zijn
  • met mindere sociale vaardigheden

Andere instanties voor hulp