Beste ouders en leerkrachten,
Na de strikte lock down, starten we de therapieën gefaseerd terug op. Dit gebeurt onder strikte veiligheidsvoorschriften (plexiglas, handhygiëne, buiten wachten, ontsmetten meubilair en materiaal...).
Indien mogelijk, geniet telelogopedie de voorkeur. Dit wordt in onderling overleg met de ouders beslist.

Privacy Wetgeving - GDPR

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht. Naast de deontologische code is deze wet ter bescherming van de patiëntgegevens. We willen onze patiënten hierover informeren. Alleen de therapeuten binnen het team hebben toegang tot de gegevens van uw dossier. Wanneer gegevens uitgewisseld worden met derden (juf, clb, RC,...) gebeurt dit enkel mits schriftelijke toestemming van de patiënt (+18) of ouders. Onderstaande documenten geven nog extra informatie per discipline. Bij vragen hierover kun je ons altijd contacteren.