Privacy Wetgeving - GDPR

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht. Naast de deontologische code is deze wet ter bescherming van de patiëntgegevens. We willen onze patiënten hierover informeren. Alleen de therapeuten binnen het team hebben toegang tot de gegevens van uw dossier. Wanneer gegevens uitgewisseld worden met derden (juf, clb, RC,...) gebeurt dit enkel mits schriftelijke toestemming van de patiënt (+18) of ouders. Onderstaande documenten geven nog extra informatie per discipline. Bij vragen hierover kun je ons altijd contacteren.